De betrokkenheid van werknemers binnen een organisatie, bepaalt voor een belangrijk deel hoe de organisatie presteert. Binnen een gezonde onderneming voelen werknemers zich behoorlijk betrokken en zijn ze hierdoor gemotiveerd én heerst er een gevoel van teamwork. In de praktijk blijkt het helaas niet altijd even gemakkelijk om werknemers betrokken te houden. In dit artikel vind je enkele bruikbare tips om de betrokkenheid van werknemers te verhogen.

Wat is het belang van een hoge betrokkenheid van je werknemers?

Een betrokken werknemer is doorgaans productiever en voert zijn of haar werk met plezier uit. Dergelijke werknemers zijn vanuit hun proactieve houding sneller geneigd tot het aanzetten tot innovatie en hebben doorgaans een energieke houding. Vergeet daarnaast niet dat betrokken personeelsleden praktisch functioneren als ambassadeurs voor jouw organisatie. Ze bevelen de organisatie aan bij anderen en ervaren een gevoel van trots Gelijktijdig zijn ze kritisch op zichzelf en zoeken ze altijd ruimte voor verbetering. Al deze factoren komen het succes van de onderneming zowel op de korte, als op de lange termijn ten goede.

Tips om de betrokkenheid te verhogen

Het mag duidelijk zijn dat betrokken personeel bepalend is voor het succes van jouw organisatie. Maar hoe zorg je voor een hogere betrokkenheid van werknemers? Hieronder enkele tips!

1. Toon oprechte interesse en waardering

Wie goed met mensen kan omgaan, kan gemakkelijker de betrokkenheid van werknemers verhogen. Toon oprechte interesse in je werknemers en ga niet alleen gesprekken aan over zakelijke onderwerpen. Zo toon je aan je werknemers dat je ze waardeert. Hiervoor word je waarschijnlijk beloond met extra betrokkenheid en een stukje loyaliteit. Maak overigens vooral niet de denkfout door te denken dat je waardering alleen kunt uiten door middel van het uitkeren van een goed salaris.

2. Vier successen gezamenlijk

Personeel voelt zich weinig betrokken wanneer successen alleen maar ‘hogerop’ worden gevierd. Werknemers zijn in veel gevallen de reden dat bepaalde doelen zijn gehaald. Hiervoor mogen ze dan ook worden beloond. Wanneer werknemers het gevoel hebben een bijdrage te hebben geleverd aan het succes van de organisatie, zullen zij zich in de toekomst steeds meer inspannen om opkomende doelen (ook) te behalen.

3. Stimuleer het ‘teamgevoel’

Werken in teams is een bewezen methode om je werknemers meer betrokken te maken. In een team houden de werknemers elkaar scherp en wordt het voor henzelf duidelijk wat ze precies bijdragen. Ze voelen zich minder een nummertje en krijgen het gevoel dat ze er écht toe doen.

Een unieke en speelse manier van het versterken van het teamgevoel, is het creëren van duurzaamheids-challenges. Hierin worden leden uit een team gestimuleerd om bepaalde duurzaamheidsdoelen te behalen, waardoor een community-gevoel ontstaat. Zo stimuleer je niet alleen de betrokkenheid van werknemers, maar ben je ook nog eens bezig met duurzaam ondernemen. Tevens speel je in op (opkomende) wetgeving op het gebied van Sustainable Development Goals (SDG’s). Hiervoor zet stichting SDG Nederland zich onder meer in.

4. Geef ruimte voor talent

Elke werknemer heeft talenten. Als werkgever is het belangrijk om talenten van werknemers te herkennen. Wanneer je dit kan, kan je de werknemers precies inzetten voor datgeen waar zij talent voor hebben. Elke werknemer doet het liefst waar hij goed in is. Geef je die ruimte aan je personeel, dan is de kans groot dat zij zich extra gaan inspannen om het onderste uit de kan te halen.

5. Zorg voor een aantrekkelijke en stimulerende omgeving

Het behoeft amper uitleg dat een inspiratieloze omgeving de betrokkenheid van werknemers amper stimuleert. In tegendeel zelfs. Zorg voor een frisse, energieke en inspirerende omgeving. Zo wordt het personeel geprikkeld om mooie resultaten neer te zetten en extra betrokkenheid bij de organisatie te tonen.

0 Shares:
You May Also Like