Amsterdam BioMed Cluster

Het Amsterdam BioMed Cluster: een centrum van internationaal hoogstaande biomedische expertise gericht op innovatie in life sciences. Het cluster is een ontmoetingsplaats voor ondernemers, wetenschappers en overheid.

Het Amsterdam BioMed Cluster heeft drie doelen:

  • de biomedische sector in de regio Amsterdam ondersteunen;
  • de Amsterdamse regio promoten als vestigingsplaats voor life sciences activiteiten;
  • kansen en kennis binnen het cluster koppelen.

Naast het bouwen van een dynamische life sciences gemeenschap die synergie tussen regionale partijen exploiteert, wil het cluster de regionale kennis ontsluiten om zo nationale en internationale partijen naar de regio te trekken.

Instrumenten:

  • Life Sciences Café, voor geïnteresseerden uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid;
  • Amsterdam BioMed portal, een life sciences-loket voor bemiddeling-op-maat;
  • publicaties en advertenties in relevante tijdschriften en aansluiting bij handelsmissies en (internationale) evenementen.

Meer informatie vindt u op de portal van het Amsterdam Biomed Cluster