Amsterdam Smart City & Creative Cities

Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer met als doel om metropoolregio Amsterdam te ontwikkelen als slimme stad.

ITO toren

Een smart city is een stad waar de investeringen in kapitaal en communicatie-infrastructuur bijdragen aan duurzame economische groei en een hogere kwaliteit van leven, met een efficiënt gebruik van grondstoffen. Sinds drie jaar wordt in de metropoolregio Amsterdam met succes gewerkt aan het realiseren van een smart city.

Amsterdam Smart City platform
Amsterdam Smart City is geïnitieerd door de Amsterdamse Innovatie Motor, de Gemeente Amsterdam, Liander en KPN en is inmiddels uitgegroeid tot een platform met meer dan 90 partners die op verschillende manieren actief zijn in projecten gericht op de energietransitie en open connectiviteit. Bij ASC gaat het om een collectieve aanpak, kennisdeling, gedragsverandering van de bewoners en gebruikers van de metropoolregio en duurzame economische investeringen. Door partners samen te brengen en projecten lokaal op te zetten, creëert ASC de mogelijkheid om initiatieven te testen. De meest effectieve initiatieven kunnen vervolgens grootschalig worden geïmplementeerd.

Urban living labs 
Amsterdam Smart City zet de metropoolregio Amsterdam in als een ‘urban living lab’ dat bedrijven de mogelijkheid biedt innovatieve producten te testen en te demonstreren. Op dit moment richt ASC zich op enkele terugkerende thema’s in de regio waaronder sportparken, winkelstraten, verlichting, wet- & regelgeving, connectiviteit en thuiswerken. Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling van repliceerbare concepten, die vervolgens op andere plekken in de regio ook toegepast kunnen worden.

Daarnaast kiest ASC voor een gebiedsgerichte aanpak. Door nieuwe toepassingen gebiedsgericht te verbinden met de lokale investeringsagenda’s ontstaat de mogelijkheid om nieuwe producten en diensten te testen en/of op te schalen in een praktijkomgeving, ofwel een ‘urban living lab’.

IJburg

Slimme wijken
Amsterdam Smart City heeft drie ‘urban living labs’ aangewezen waar verschillende producten, diensten en aanpakken worden getest en activiteiten gecombineerd:

Nieuw-West: De activiteiten in Nieuw-West staan in het teken van het ‘smart grid’, en de mogelijkheden die dit slimme elektriciteitsnet (aangelegd door Liander) biedt voor de bewoners, op het gebied van bijvoorbeeld decentrale opwek, inzicht in energiegebruik en elektrisch vervoer.

IJburg: Slim Wonen en Slim Werken draait om een bereikbaar IJburg. Bereikbaar qua mobiliteit maar ook qua connectiviteit. Er wordt gekeken naar verschillende thema’s waaronder mobiliteit en ‘smart working’.

Zuidoost: Energiek Zuidoost staat in het teken van samenwerking tussen de bedrijven in het gebied om energie-efficiency en -uitwisseling te bewerkstelligen door gebiedsgerichte maatregelen.

Meer informatie: www.amsterdamsmartcity.nl