Spinoza-initiatief

Het Spinoza-initiatief werkt aan de oprichting van een Spinozacentrum voor Neuroimaging in Amsterdam. Dit centrum moet multidisciplinair onderzoek en gebruik van geavanceerde apparatuur faciliteren.

Inzicht in de werking van de hersenen is van groot belang in de gezondheidszorg.  In Nederland bedroegen de directe kosten van hersenziekten in 2004 bijna 18 miljard euro. Behalve de gezondheidszorg zijn ook het onderwijs en de criminologie met het hersenonderzoek geholpen.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het initiatief genomen om partijen bijeen te brengen. De wetenschappelijke partners zijn UvA, het AMC, VU/VUmc en het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen van de KNAW. De gemeente Amsterdam is in het kader van het Amsterdam Topstad-programma eveneens bij het initiatief betrokken.

Op 18 december 2007 hebben de verschillende partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend, als eerste stap naar de realisatie van het Spinozacentrum op het AMC-terrein. AIM heeft in nauwe samenwerking met Amsterdam Topstad de partijen ondersteund bij het totstandbrengen van dit initiatief.

Lees ook: