I am starter

I am starter stimuleert nieuw ondernemerschap in de technische sectoren life sciences, ICT en duurzaamheid, fysica en waar mogelijk binnen de alfa- en gammawetenschappen.

I am starter is een regionaal expertisenetwerk van kennisinstellingen en bedrijven dat het aantal succesvolle technostarters in de Amsterdamse regio wil vergroten. Met ondersteuning van het Subsidieprogramma Kennis Exploitatie (SKE) van TechnoPartner (ministerie van Economische Zaken) biedt het startende ondernemers professionele hulp.

Technostarters zijn een bron van creatieve vernieuwing en hebben meer groeipotentie dan andere, ‘reguliere’ starters. Zij zijn van grote betekenis voor de groei van de Nederlandse economie en onze positie in de mondiale kenniseconomie.

De Amsterdamse Innovatie Motor heeft vanuit het Amsterdam BioMed Cluster bijgedragen door te werken aan een gezamenlijke subsidieaanvraag van de verschillende kennisinstellingen en is betrokken bij de uitvoering van het project. Het project is een samenwerking van VU, VUmc, AMC en UvA.

Lees ook: