Projecten

Projecten Life Sciences

Amsterdam BioMed Cluster

Het Amsterdam BioMed Cluster: een centrum van internationaal hoogstaande biomedische expertise gericht op innovatie in life sciences. Het cluster is een ontmoetingsplaats voor ondernemers, wetenschappers en overheid.

Life Sciences Centrum Amsterdam

Binnen het Life Sciences Centrum Amsterdam gaan de technology transfer-bureaus van verschillende centra gezamenlijk werken aan kennisvalorisatie.

Het Spinoza-initiatief werkt aan de oprichting van een Spinozacentrum voor Neuroimaging in Amsterdam. Dit centrum moet multidisciplinair onderzoek en gebruik van geavanceerde apparatuur faciliteren.

I am starter

I am starter stimuleert nieuw ondernemerschap in de technische sectoren life sciences, ICT en duurzaamheid, fysica en waar mogelijk binnen de alfa- en gammawetenschappen.

International Talent meets Dutch Life Sciences

In 2008 is het succesvolle “International Talent meets Dutch Life Sciences” programma in het leven geroepen door het Amsterdam BioMed Cluster en Hyphen Projects. Dit jaar kreeg het project een vervolg dankzij steun van het nationale Life Sciences & Health innovatie programma.

BioBusiness Event

Op 16 juni vond het BioBusiness Event plaats in de schouwburg van Almere. Het event is de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor professionals in Life Sciences en MedTech, met nadruk op nieuwe bedrijvigheid, ondernemerschap, innovatie, valorisatie, risico-kapitaal en strategisch partnering.

Bezoek aan BioAsia in Hyderabad, India

Begin februari heeft AIM vanuit het project BioPortEurope deelgenomen aan de BioAsia beurs in Hyderabad, India. BioPortEurope is een life sciences expertise- en handelscentrum dat Indiase Biotech bedrijven ondersteunt bij het toetreden tot de Europese markt.

Dag van de Valorisatie

Op 17 juni organiseert de stichting Science Alliance het congres ‘Dag van de Valorisatie’. Valorisatie is het ter beschikking stellen van kennis, uit bijvoorbeeld onderzoek of ontwikkeling, aan andere partijen die deze kennis gericht aanwenden voor gebruik in commerciële en maatschappelijke toepassingen.