Feiten en cijfers

Life sciences algemeen

Life sciences wordt gezien als een veelbelovende bedrijfstak mede dankzij de aandacht voor productontwikkeling en innovaties binnen deze sector.

De life sciences-sector zit wereldwijd in de lift. Vooral Europa is met een inhaalslag bezig gezien de indrukwekkende omzetgroei van biotechbedrijven, recordbrekende financieringsrondes, en veelbelovende product pipelines. In de regio Amsterdam maakte Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) in juli 2007 haar gang naar de beurs. Avantium en Kiadis kondigden aan binnenkort te volgen.

De Amsterdamse regio heeft potentie. De life sciences-sector wordt gekenmerkt door een nauwe relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling en commercialisering van technologische toepassingen: behalve twee universiteiten, twee academische ziekenhuizen, diverse gespecialiseerde onderzoeksinstituten, biobanken, en patiëntcohorten voor klinische studies telt de regio circa zeventig life sciences-bedrijven en meer dan honderd toeleverende en ondersteunende bedrijven.

Grootste concentratie medisch onderzoek
De regio Amsterdam heeft de grootste concentratie research en onderwijs op medisch gebied binnen Nederland. Zo zijn er meer dan 4.000 onderzoekers werkzaam in life sciences en telt de regio circa 6.000 studenten in life sciences of medicijnen. Zeker op de  onderzoeksgebieden oncologie, infectieziekten, cardiovasculaire ziekten en neurowetenschappen staat Amsterdam internationaal gezien hoog aangeschreven, zo blijkt onder meer uit publicaties in internationale vakbladen als Nature en Science.

70 life sciences-bedrijven in regio Amsterdam
Er was tot voor kort weinig inzicht in de sector, maar inmiddels zijn in de Amsterdamse regio zo’n 70, veelal jonge life sciences bedrijven geïdentificeerd. Naast kennisinstellingen, en kennis-intensieve biomedische, biotechnologische en medisch-technologische bedrijven, en pharma, maken investeerders, toeleveranciers en gespecialiseerde servicebedrijven (in totaal zo’n 100 bedrijven) deel uit van de sector.

Monitor life sciences

In de regio Amsterdam was de precieze omvang en samenstelling van de life sciences-sector lange tijd onbekend. AIM wilde meer zicht krijgen op de samenstelling en ontwikkeling van deze sector en heeft O+S gevraagd om een opzet te maken voor een monitor, om te bepalen hoe groot de sector precies is en hoe deze is samengesteld. De uitkomsten vindt u in onderstaand rapport