life sciences

AIM speelt een coördinerende rol in het organiseren, stimuleren en promoten van de regionale life sciences sector. Onder het label Amsterdam Biomed werkt AIM aan een gezamenlijk profiel, een gezamenlijke presentatie en gezamenlijke projecten. Het cluster is een ontmoetingsplaats voor ondernemers, wetenschappers en overheid.

Life sciences zijn technieken of processen waarbij levende organismen (zoals bacteriën, virussen of planten) of vormen van biologisch leven (bijvoorbeeld enzymen of DNA) worden onderzocht of gebruikt voor nieuwe producten of verbeterde productieprocessen.

Tot voor kort vonden life sciences-activiteiten in de Amsterdamse regio vrij versnipperd plaats. Het hoofdstedelijk medisch onderzoek is van wereldniveau, maar het omzetten van kennis in toepassingen vergt een geheel eigen aanpak. In het Amsterdam BioMed Cluster werken Amsterdamse kennisinstellingen en bedrijven gezamenlijk aan kennisvalorisatie.

Lees ook:

AIM en life science