Projecten

ICT projecten door de Amsterdamse Innovatie Motor

CineGrid

CineGrid is een internationaal initiatief om mediaprofessionals toegang te geven tot een digitale infrastructuur die in staat is om breedbandige media te produceren, transporteren en vertonen.

FabLab

Personal Fabrication, de mogelijkheid om thuis met desktopmachines bijna alles te kunnen ontwerpen en realiseren, veroorzaakt een nieuwe digitale communicatierevolutie. Het concept komt binnen bereik met FabLab, bedacht door Neil Gershenfeld van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Amsterdam Living Lab

AIM heeft samen met de Waag Society, de Universiteit van Amsterdam en het Telematica Instituut het project Amsterdam Living Lab ontwikkeld. In het Amsterdam Living Lab worden nieuwe ontwerpprocessen bedacht en geïmplementeerd, samen met ontwerpers en gebruikers (co-design).

Op basis van gebruikers-feedback en het meten van het werkelijke gebruik kunnen ontwerpen worden geoptimaliseerd.

Het Innovatieplatform van Premier Balkenende heeft testbeds en living labs aangewezen als één van de tien prioriteiten om de kracht van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken en om buitenlandse partijen aan te trekken. Het Amsterdam Living Lab komt dan ook op het juiste moment.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Economische Zaken, Stadsregio Amsterdam en Amsterdam Topstad.

Brochure Amsterdam Knowledge Capital

In november heeft AIM een Engelstalige brochure uitgebracht met de titel: ‘Amsterdam Knowledge Capital: where ICT and business meet’.

REDICT, Europese samenwerking in ICT

Regional Economic Development by ICT/New media (REDICT) is een project gefinancierd in het kader van het Regions Of Knowledge programma van de Europese Unie.

Het doel van het project is om de economische ontwikkeling van het ICT-cluster in zes Europese steden in kaart te brengen en te vergelijken.
In de vergelijking wordt gekeken naar de rol van de overheid, de relatie met kennisinstellingen en het type bedrijven per regio. De deelnemende steden zijn Parijs, Berlijn, Dublin, Kopenhagen, Boekarest en Amsterdam.

AIM doet het projectmanagement van REDICT in nauwe samenwerking met EZ Amsterdam.