AIM en ICT

Door digitalisering en daaruit voortvloeiende convergentie van de ICT, telecom en audiovisuele industrie is de ontwikkeling van technieken, platforms, contenttoepassingen en diensten in een versnelling geraakt, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is. Permanente innovatie binnen deze sectoren is meer dan ooit een noodzaak om te overleven.

De Amsterdamse Innovatie Motor wil in de ICT-sector samen met de kennisinstellingen, bedrijven en overheden de grote kansen voor de regio benutten en obstakels wegnemen. Dit doet AIM door samenwerking te bevorderen in maatschappelijke domeinen, zoals duurzaamheid, veiligheid, zorg en onderwijs. Het doel van deze samenwerkingsverbanden is om innovatie door ICT in de domeinen te versnellen. Daarnaast probeert AIM innovatieve samenwerkingsverbanden te stimuleren door te helpen bij het zoeken naar financiering, partijen samen te brengen of te fungeren als wegwijzer of adviseur.