Creative Metropoles

Binnen het project Creative Metropoles werken elf Europese steden samen: Amsterdam (vertegenwoordigd door AIM), Barcelona, Berlijn, Birmingham, Helsinki, Oslo, Riga (penvoerder), Stockholm, Tallinn, Vilnius en Warschau.

Door het uitwisselen van ervaringen en good practices beoogt het project de effectiviteit van het beleid voor de Creatieve Industrie te verbeteren. Centraal staat het bevorderen van het economisch rendement van de Creatieve Industrie. Hierbij ligt de nadruk op vijf beleidsterreinen:

  • Structuur en organisatie van publieke steun voor de Creatieve Industrie;
  • Ondernemersvaardigheden en internationalisering van de Creatieve Industrie;
  • Ruimte en creative city districts;
  • Financiering van de Creatieve Industrie;
  • Vraag naar producten en diensten van de Creatieve Industrie.

Voor meer informatie over Creative Metropoles kunt u contact opnemen met Mike Shulmeister, management & coördinatie