Creative Cities Amsterdam Area

Creative Cities Amsterdam Area (CCAA)

Creative Cities Amsterdam Area stimuleert de creatieve industrie in zeven steden van de regio. Het programma is in 2007 in het leven geroepen door een samenwerkingsverband van zestien partners.
CCAA concentreert zich op drie kerngebieden:

  • Het voeren van een gezamenlijke regie op regionale en lokale initiatieven;
  • het coachen en begeleiden van creatieve ondernemers;
  • de promotie van de creatieve sector op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Het programmabureau wordt gehost door AIM. Binnen het bureau wordt nauw samengewerkt met de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL).

CCAA heeft een Nederlands- en Engelstalige flyer uitgebracht met informatie over het programmabureau. Daarnaast is een brochure verschenen, waarin staat beschreven wat de regio te bieden heeft op creatief vlak.

De website www.ccaa.nl fungeert als een portal waar creatieve ondernemers terecht kunnen voor informatie over huisvesting, financiering, opleidingen en netwerken.