Handel logistiek

Over handel en logistiek

De regio Amsterdam is één van de belangrijkste logistieke knooppunten in de wereld. Een groot deel van de Europese im- en export passeert deze regio op weg naar haar eindbestemming.

De positie van de regio hangt voor een groot deel samen met de unieke combinatie van luchthaven, railvervoer, binnenvaart, zeehaven en wegvervoer. Deze factoren zorgen samen met het gunstige financiële klimaat dat veel bedrijven voor Amsterdam kiezen als vestigingsplaats van hun Europese hoofdkantoor.

De sterk groeiende economie legt echter in toenemende mate druk op de reeds bestaande infrastructuur. De regio Amsterdam moet dan ook blijven investeren in haar infrastructuur, wil zij haar rol als “Gateway to Europe” behouden.

Lees ook: