Duurzaamheid

Duurzaamheid is veel meer een sectordoorsnijdend thema dan een op zichzelf staande sector zoals de Creatieve industrie. Duurzaamheid staat voor het vinden van alternatieven die niet of minder schadelijk zijn voor mens en omgeving:

 • het ontwikkelen en vermarkten van producten of diensten die energiebesparend of klimaatneutraal zijn;
 • duurzame bedrijfvoering op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen: people (mensenrechten, arbeidsrechten, consumentenrechten), planet (voorkomen van milieuschade, de vervuiler betaalt) en profit (inkoop- en handelsvoorwaarden, eerlijke winstdeling);
 • produceren conform een keurmerk op het terrein van people, planet of profit;
 • duurzame mobiliteit.

Duurzaamheid zal de komende jaren in toenemende mate invloed hebben op alle economische activiteiten. Mondiaal moet een keuze worden gemaakt; of we doen het duurzaam, of we verliezen de controle over de economische groei en welvaart. Bij het verduurzamen van economische activiteit spelen innovatie en kennis een cruciale rol. Mede dankzij innovatie en kennis kan de samenleving duurzamer worden.

Binnen het project AIM to sustain werken gevestigde en nieuwe innovatieve ondernemers uit de Amsterdamse regio gezamenlijk aan duurzaamheid.

Focusgebieden

 • de gebouwde omgeving;
 • energievoorziening;
 • ICT;
 • afval & recycling
 • voedselproductie & ketenefficiency
 • mobiliteit, transport & logistiek.

Doel

Het doel van AIM to sustain is het stimuleren en realiseren van nieuwe technologisch hoogwaardige initiatieven op het gebied van duurzaamheid in de regio Amsterdam. Hierbij gaat het om:

 • Het realiseren van kennisintensieve innovatieve bedrijven (starters, joint ventures en spin-offs);
 • het stimuleren van strategische samenwerkingen en kennismatches binnen de regio, ook met gevestigde bedrijven;
 • het vormen van een uitgebreid netwerk met overheden, kennisinstellingen en dienstverleners;
 • het promoten van de regio, ook internationaal.

  Amsterdam Smart City

  Amsterdam Smart City is een uniek samenwerkingsverband tussen Amsterdammers, bedrijven en overheden met als doel te laten zien hoe, nu en in de toekomst, slimmer energie kan worden gebruikt.

  Het project is gestart door Liander en de Amsterdamse Innovatie Motor, en inmiddels heeft een toenemend aantal nieuwe partners zich aangemeld.

  Bij Amsterdam Smart City gaat het om de optelsom van innovatieve technologie, gedragsverandering bij de Amsterdamse bevolking en duurzame economische investeringen. Door partners samen te brengen en kleinschalige projecten lokaal op te zetten, creëren we de mogelijkheid om deze initiatieven te testen. Zijn deze op alle fronten effectief, dan kunnen ze vervolgens grootschalig worden ingevoerd. Op die manier kunnen we een versneller vormen voor klimaat- en energieprogramma’s. Het uiteindelijke doel van deze projecten is een reductie van de CO2-uitstoot gerelateerd aan de doelstellingen op Europees, nationaal en Amsterdams niveau. Voor Amsterdam houdt dit een CO2-reductie in van 40% ten opzichte van 1990.

  Over een periode van twee jaar wordt een groot aantal projecten op het gebied van Duurzaam Werken, Duurzaam Wonen, Duurzame Mobiliteit en Duurzame Publieke Ruimte opgezet. De eerste drie zijn elk verantwoordelijk voor circa een derde van de CO2-uitstoot in de stad. De gemeente Amsterdam zal waar dat kan ook haar eigen energiegebruik terugdringen en moderne energiebesparende technologieën toepassen. Alle kennis en ervaring die opgedaan wordt tijdens de projecten, zal gedeeld worden met andere steden in binnen- en buitenland.