AIM en de creatieve industrie

AIM en de creatieve industrie

Een bloeiende creatieve sector brengt nieuw, vaak innovatief ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid met zich mee. Versterking en stimulering van de creatieve industrie past dan ook naadloos in de kerntaken van de Amsterdamse Innovatie Motor.

Veel van de succesvolle samenwerkingen in de creatieve industrie komen slechts per toeval of op basis van persoonlijke contacten tot stand. Structurele verbindingen tussen opleidingen, evenementen, bedrijfsleven en creatieve industrie zijn gewenst.

De Amsterdamse Innovatie Motor richt zich daarom op:

  • Het creëren van meer samenhang tussen commercie en talent;
  • het internationaal promoten van de creatieve industrie in de regio.

Momenteel werkt AIM nauw samen met partners uit de Noordvleugel aan de uitvoering van het project Creative Cities Amsterdam Area.