Partners

In AIM is de ‘triple helix’ van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vertegenwoordigd die essentieel is voor innovatie.

Lees hier ook over de organisatie.

De partners die AIM financieel ondersteunen, zijn:

Samenwerkingspartner:

Syntens

Voor de uitvoering van nieuwe projecten wordt doorgaans samengewerkt met aanvullende partners en financiers.