AIM

 

Aanjager

AIM functioneert als aanjager die in bepaalde sectoren in de Amsterdamse kenniseconomie initiatieven in gang zet, samen met partners uit die sectoren. Het gaat om initiatieven waarbij kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties samenwerken.

Concreet betekent dit:

  • het bevorderen van de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid middels clustervorming. Op deze wijze wordt nieuwe bedrijvigheid gestimuleerd (spin-offs) en wordt innovatieve (overheids-)dienstverlening bevorderd;
  • het meewerken aan verbetering van het vestigingsklimaat voor kennisintensieve bedrijven;
  • het bijdragen aan de profilering, nationaal en internationaal, van de Amsterdamse Metropoolregio als kennisintensieve regio;

het bevorderen van de beschikbaarheid van voldoende arbeidsmarktpotentieel, bijvoorbeeld door specifieke projecten te stimuleren, gericht op het aantrekken en het om- en bijscholen van talent.

Historie

AIM is een initiatief van de KennisKring Amsterdam en is in 2004 als project gestart. In augustus 2006 is de Stichting AIM opgericht en sindsdien opereert AIM als zelfstandige organisatie.

Amsterdam Economic Board

De Amsterdam Economic Board is het belangrijkste regionale adviesorgaan op economisch gebied. De board stelt een Kennis- en Innovatieagenda op waarin staat wat er moet gebeuren om de internationale concurrentiepositie van de metropoolregio te versterken.
De clustermanagers van de Amsterdamse Innovatie Motor ondersteunen de board bij het ontwikkelen en uitvoeren van programma’s en projecten.